Category Trí tuệ nhân tạo

Ngày nay, trí tuệ nhân tạo – Artificial Intelligence (AI) đã trở thành một phần không thể thiếu của hầu hết các ngành công nghiệp như chăm sóc sức khỏe, bất động sản, hậu cần và vận tải, sản xuất và công nghệ thực phẩm. AI được các ngành này sử dụng để tự động hóa các tác vụ cụ thể và đạt được đầu ra mong muốn đúng hạn. Nhu cầu hiểu một lượng dữ liệu khổng lồ đã làm tăng nhu cầu về máy học, trợ lý cá nhân và lao động kỹ thuật số.

AI không phải là điều gì mới mẻ đối với ngành tài chính. AI thực hiện các quy trình liên quan đến tài chính như kiểm toán các giao dịch tài chính, phân tích các thay đổi lớn về thuế, v.v. Theo Forbes, 65% giám đốc điều hành tài chính cấp cao mong đợi những thay đổi tích cực từ AI trong các dịch vụ tài chính.

Ngoài ưu điểm loại bỏ các tác vụ lặp đi lặp lại, sai sót của con người, lao động thủ công, tiêu tốn thời gian để tăng năng suất, Machine Learning đóng vai trò sống còn trong đánh giá rủi ro cho ngành tài chính.